Svaz měst a obcí: Klimaplán nás diskriminuje

10.9.2019, 09:55

Ke všeobecné kritice českého klimaticko-energetického plánu se připojila i největší organizace sdružující místní samosprávy.

Svaz měst a obcí požaduje ve svém stanovisku větší využití potenciálu OZE v elektroenergetice a preferuje vyšší zapojení obnovitelných zdrojů (na střechách, v rámci průmyslových zón) při pokrytí efektivně řízené spotřeby elektřiny moderního města. Především se ale připojuje ke kritice vyřazení velkých fotovoltaických elektráren z aukcí, které by podle svazu „nesmyslně diskriminovalo města a obce“, jak uvádí ve stanovisku. Neúčast velkých solárních projektů v aukcích jde proti prioritám svazu, zejména při zajištění energetické soběstačnosti a udržitelného rozvoje.