Na podporované zdroje poputuje příští rok 27 miliard

6.9.2019, 16:45

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020.

Dokument: Návrh nařízení vlády

Schválení tohoto nařízení je nezbytným předpokladem k zajištění financování podpory elektřiny a tepla pro další rok. Nařízení vlády stanoví pro rok 2019 prostředky na dotaci podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, druhotných energetických zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a na provozní podporu tepla z obnovitelných zdrojů ze státního rozpočtu ve výši 27 mld. Kč, což je obdobná hodnota jako v předchozích letech. Solární asociace k předloženému návrhu nevznesla připomínky.