Požadavek PDS na uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy

28.8.2019, 14:48

ČEZ Distribuce oslovuje zbývající výrobce připojené na hladině VN, kteří ještě mají platnou smlouvu o sdružených dodávkách a požaduje sjednání nové smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy.

ČEZ v tomto případě vychází z novelizace energetického zákona č. 131/2015 Sb., konkrétně z úpravy § 50, který vymezuje podstatné náležitosti smluv na trhu s elektřinou a také smluvní strany, které tyto smlouvy mohou sjednávat.

V případě výrobců elektřiny zákon výslovně omezuje sjednání smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny tak, že od 1.1.2016 mohou takovou smlouvu sjednat jedině ti výrobci elektřiny, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě na hladině NN. Pokud je zařízení výrobce připojeno k distribuční soustavě na hladině VN, nemůže výrobce pro odběr v předávacím místě výrobny sjednat smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, ale musí sjednat zvlášť smlouvu o dodávce (myšleno odběru) elektřiny s obchodníkem a vedle toho s provozovatelem DS samostatně smlouvu o distribuci elektřiny.

Z pohledu výrobce to znamená vyplnit žádost o poskytnutí distribuce elektřiny (formulář ke stažení na odkazu https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/formulare/pro-odberatele.html), na základě které s ním bude uzavřena nová smlouva o distribuci. Současně si musí výrobce sjednat smlouvu o dodávkách s jakýmkoli obchodníkem. Rozdělení smluv není důvod se obávat, kromě faktu, že výrobci budou nově chodit dvě faktury místo jedné, se z jeho pohledu fakticky nic nemění. Výhodou navíc je možnost zvolit si svého obchodníka pro odběr elektřiny.

Členové Solární asociace, kteří by potřebovali pomoc s vyplněním přísl. formulářů se na nás mohou obrátit.

Autor: Martin Smolka