Probíhá vypořádání připomínek k zákonu o POZE

7.8.2019, 15:51

Klíčová novela k zákonu o podporovaných zdrojích energie nabírá zpoždění. Může za to velké množství připomínek k některým kontroverzním návrhům.

Na konci června zahájilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) proces vypořádání připomínek k novele zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE), která řeší mimo jiné podobu tzv. kontrol překompenzace u příjemců podpory nebo budoucí aukce na podporu nových obnovitelných zdrojů. MPO bohužel trvá na svém původním návrhu dvou oddělených sazeb tzv. IRR pro palivové a nepalivové zdroje i vyloučení fotovoltaiky z aukcí. Úřad však dostatečně neodůvodnil své návrhy a nereagoval na argumentaci uvedenou v rámci této zásadní připomínky podanou několika připomínkovými místy včetně Solární asociace. S postojem ministerstva zcela nesouhlasíme a proto v současnosti probíhá řada jednání jak s ministerstvem, tak připomínkovými místy o setrvání na našich argumentech.

Z důvodu velkého časového posunu a množství připomínek podaných v prosinci 2018 se tedy odkládá i původně plánovaná účinnost novely – termín 1. 1. 2020 je nereálný a kontroly překompenzace u elektráren uvedených v roce 2010 proběhnou zřejmě také v režimu „dobrovolného sektorového šetření“. Sektorové šetření u elektráren uvedených do provozu v roce 2009, které mělo podle původních prohlášení proběhnout v první polovině roku, zatím ministerstvo průmyslu taktéž nezahájilo.