Svaz průmyslu a dopravy podpořil solární energetiku

16.7.2019, 12:09

Nejvýznamnější český průmyslový svaz zareagoval na unijní kritiku českého klimaticko-energetického plánu. Kritizuje zejména cílenou diskriminaci solární energetiky.

Česká republika podle předloženého plánu hodlá přispět k plnění celoevropského cíle pro podíl OZE tím, že v roce 2030 bude vyrábět 20,8 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Evropská komise však doporučila vyšší cíl na úrovni 23 procent.

Svaz průmyslu a dopravy považuje za nešťastné vyloučení solárních elektráren z plánovaných energetických aukcí po roce 2020. Fotovoltaická technologie v posledních letech výrazně zlevnila a její diskriminace může znamenat vyšší konečnou cenu energií, což by negativně ovlivnlo konkurenceschopnost českých podniků. Poukazuje přitom na výsledky aukcí v mnoha státech EU, ve kterých zvítězila fotovoltaika jako nejlevnější zelený zdroj elektřiny.

„Stát by měl stanovit reálný technický potenciál jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů. Z této analýzy by pak měl vyplynout nákladově nejefektivnější způsob dosažení klimatických cílů. Aukce by proto měly být technologicky neutrální,“ říká ředitel sekce hospodářské politiky svazu Bohuslav Čížek.

Pozici svazu podporuje i Solární asociace. „Ministerstvo průmyslu při tvorbě návrhu klimatického plánu nevycházelo u solární energetiky z reálného potenciálu, který odhadujeme jen na střechách budov a rodinných domků na téměř trojnásobek současného stavu, tedy 5,5 gigawattů. Další velkou příležitostí pro solární elektrárny jsou plochy brownfieldů a nevyužitých ploch, jejich potenciál odhadujeme na dalších 15 gigawattů. Tam by se nejvíce mohl uplatnit nový systém aukcí, ze kterého ale ministerstvo plánuje sluneční elektrárny bezdůvodně vyškrtnout, a pouze s investiční podporou nebude možné tyto projekty realizovat. Pro srovnání loni se v Česku nainstalovalo pouhých 11 megawattů nových fotovoltaických elektráren, zejména s podporou programu Nová zelená úsporám určenému domácnostem,“ uvedla Veronika Hamáčková, výkonná ředitelka Solární asociace.