Komise zkritizovala český klimaplán

12.7.2019, 16:34

Evropská komise zveřejnila reakci na „klimaplány“ členských států, ve kterých jednotlivé země představily své strategie, jak splnit celoevropský cíl 32 % OZE v energetice do roku 2030. V hodnocení se přiklonila k připomínkám Solární asociace, které jsme komunikovali s bruselskými asociacemi i zástupci Evropské komise (konkrétně DG Energy, DG Environment a DG CLIMA), naposledy při setkání s eurokomisařem Miguelem Ariasem Cañetem v Bruselu.

EK podle očekávání český klimaticko-energetický plán kritizovala za to, že je málo ambiciózní. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) do Bruselu i přes kritiku odborné veřejnosti navrhlo národní cíl pro OZE 20,8 %. Komise doporučila vyšší cíl na úrovni 23 procent, což odpovídá cíli, který navrhovala i Solární asociace. Dále EK požaduje po Česku vyčíslit externí náklady na fosilní paliva a popsat plány na jejich útlum. Dále je třeba přepracovat klimaplán z hlediska budoucích dopadů klimatických změn na energetiku. „Tento bod jsme třeba vůči Evropské Komisi vzhledem k hrozbám sucha na energetiku v Česku opakovaně komunikovali, jsme rádi, že Komise naši kritiku vyslyšela,“ říká předseda Solární asociace Jan Krčmář.

Podle Solární asociace by Česko nyní mělo vyhodnotit, jakým způsobem efektivně doporučených cílů dosáhnout. V budoucím energetickém mixu by měla proto hrát významnou roli solární energie, která je dnes levným zdrojem elektřiny a která je vhodnou cestou ke splnění požadavků Evropské komise.