Rizika změny dodavatele při čerpání podpory

16.6.2019, 22:57

Češi si již zvykli na to, že si mohou svobodně zvolit dodavatele elektřiny. Svého obchodníka ale mění podobným způsobem i výrobci energie z OZE, kteří čerpají podporu formou zeleného bonusu a nedodávají vyrobenou elektřinu přímo. Je však třeba dávat pozor na některá úskalí, která mohou vést ke ztrátě podpory.

Autor: Vojtěch Jahoda, vedoucí odboru Správy podporovaných zdrojů energie, OTE

Přestože je tato změna velmi podobná případům změny obchodníka dodávajícího do odběrného místa, existuje několik odlišností. U spotřebitele v případě, že dodavatel elektřiny pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat elektřinu, nebo nemá zajištěnu službu distribuční soustavy, nastupuje dodavatel poslední instance, který má povinnost zajistit dodávky elektřiny do příslušného odběrného místa a zároveň na sebe bere odpovědnost za odchylku. U výroby však leží tíha rizika případné neoprávněné dodávky elektřiny do distribuční soustavy (dodávka bez smlouvy) přímo na výrobci. U podporovaných zdrojů nabývá riziko i dalšího rozměru, kdy se na neoprávněnou dodávku podle zákona o podporovaných zdrojích energie nevztahuje podpora, a to ani v případě zeleného bonusu, kdy se podpora vyplácí na elektřinu vyrobenou bez ohledu na velikost dodávky do sítě.

Kamenem úrazu jsou končící termíny smluv na dobu určitou. V případě termínového ukončení dané smlouvy hrozí výrobci nejen výpadek příjmu za vyrobenou elektřinu, ale i ztráta podpory na dobu, kdy na daném předávacím místě není hlášen subjekt zúčtování.

Další riziko je pro výrobce spojeno s přechodem z výkupní ceny na zelený bonus. Změnit formu podpory elektřiny lze pro následující kalendářní rok podle vyhlášky č. 9/2016 pouze do 30. listopadu. Může se stát, že výrobce s formou podpory výkupní cenou změní dodavatele i v průběhu roku. To je však možné pouze tehdy, když výrobna vystoupí ze schématu podpory podle zákona o podporovaných zdrojích energie a stává se nepodporovanou.

V těchto případech nový obchodník, který nemusí vědět, že dané zařízení čerpá podporu ve formě výkupní ceny, zahájí změnu dodavatele v systému operátora trhu podle §33 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, a proces změny dokončí podle § 37, odst. 3 i přes námitku povinně vykupujícího obchodníka podle § 36 této vyhlášky.

Důsledkem je ztráta provozní podpory přinejmenším po dobu, po kterou je na daném předávacím místě hlášený obchodník, ke kterému výrobce přešel.

Výrobci si často neuvědomují vliv změny dodavatele na čerpanou podporu. Situací, kdy si nechávají prodloužení smluv s obchodníkem na výkup přebytků vyrobené elektřiny na poslední chvíli, jsou tisíce. Ve druhém zmíněném případě se o velké množství případů nejedná, avšak operátor trhu se s nimi v praxi setkává také. Vzhledem k tomu, že u některých výrobců měsíční příjem z podpory mnohonásobně převyšuje příjem z prodeje samotné vyrobené elektřiny, bude Operátor trhu s elektřinou na tuto problematiku i nadále pravidelně upozorňovat.