Vzkaz eurokomisaře evropským asociacím: potřebujeme víc solární energie!

31.5.2019, 00:15

Ve středu 29. května se zástupci evropských solárních asociací sešli s eurokomisařem pro klima a energetiku Miguelem Ariasem Cañetem v Bruselu. Za Solární Asociaci se zúčastnil náš předseda Jan Krčmář.

Cílem setkání bylo seznámit komisaře s pohledem asociací na jednotlivé plány členských zemí v oblastí klimatu a energetiky, konkrétně takzvaným "klimaplánům". Komisař Cañete hned na úvod vyzvdihl důležitou roli, kterou podle něj fotovoltaika musí hrát v budoucím energetickém mixu a vyjádřil naděj, že růst fotovoltaiky v Evropě bude i nadále rychle pokračovat. 

Jan Krčmář za českou Solární Asociaci ostře kritizoval způsob, jakým Česká republika stanovila svůj cíl podílu OZE v energetice a vyjádřil i nesouhlas s postupem vlády při jednání ohledně klimaplánu, při kterém podle eurokomisaře mají důležitou roli hrát právě asociace, neziskový sektor a další organizace. Krčmář se také vyhradil proti snaze Ministerstva Průmyslu vyloučit solární energii z budoucích aukcí pro obnovitelné zdroje a varoval, že bez většího nárůstu fotovoltaiky nesplní Česko své cíle v oblasti klimatu.

Zástupci asociací ujistili komisaře Cañeteho, že solární sektor může splnit očekávání komise pouze pokud vývoji fotovoltaiky nebudou kladeny zbytečné překážky a pokud členské státy dají investorům jasný signál, že s fotovoltaikou do budoucna počítají.

Evropská Komise nyní vyhodnocuje jednotlivé klimaplány a v červnu vydá své vyhodnocení, které budou obsahovat doporučení členským státům. Setkání s eurokomisařem zastřešila celoevropská asociace Solar Power Europe.