Stát vyhrál další solární arbitráže

22.5.2019, 11:17

Půl miliardy korun bylo ve hře v dalších čtyřech arbitrážích souvisejících s investicemi do českých solárních parků, které byly podle informací Ministerstva financí rozhodnuty ve prospěch státu.

Firmy Photovoltaik Knopf Betriebs-Gmbh, WA Investments-Europa Nova Limited, Voltaic Network Gmbh a I.C.W. Europe Investments Limited, které v době solárního boomu investovaly do českých solárních parků, se domáhaly odškodnění za škody způsobené změnou podmínek státní podpory. Tribunál však rozhodl, že opatření cílila na řešení záležitostí veřejného zájmu a ani zavedení solární daně, ani zpětvzetí daňových zvýhodnění nebylo za daných podmínek nepřiměřené či svévolné. Firmy se tak finanční kompenzace nedomohou, a navíc musí uhradit pětimilionový účet za právní zastoupení českého státu. Spory se táhly celých šest let.

Pro českou exekutivu je to již šestý úspěch v sedmi vedených sporech souvisejících se solárním byznysem. Taková převaha státu v dosavadních řízeních předznamenává pravděpodobný výsledek poslední, stále ještě probíhající „solární“ arbitráže, ve které bojuje o odškodnění čtveřice investorů Natland Investment Group, Natland Group Limited, G.I.H.G. Limited a Radiance Energy Holding.