Rada ERÚ má nového předsedu a pátého člena

5.5.2019, 23:15

Vedení Rady Energetického regulačního úřadu se ujal nový předseda, stávající člen Rady Jan Pokorný. Do funkce nastupuje také nový člen Rady, Ladislav Havel, který dosud působil jako ředitel Odboru elektroenergetiky a teplárenství na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Pětičlenná Rada ERÚ je tak znovu úplná.

„Energetický regulační úřad nyní pracuje na zásadních dokumentech, ať už jde o přípravu na páté regulační období, změnu tarifní struktury, cenová rozhodnutí nebo další. Bez výjimky jde o pravidla, kterými se bude česká energetika řídit po mnoho dalších let. Během svého předsednictví chci proto kolegům zajistit potřebný klid na práci, kterého se jim v poslední době ne vždy dostávalo v přiměřené míře," říká nový předseda Rady ERÚ Jan Pokorný.

„Jmenování členem Rady ERÚ je pro mě poctou i odpovědností. Věřím, že mohu dobře využít svých téměř čtyřicetiletých zkušeností ve prospěch úřadu, spotřebitelů a celého hospodářství, které je na energetice bytostně závislé. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu jsem se věnoval mj. energetickému zákonu a přípravě jeho novel. Vzhledem k současnému dění na tuto činnost navážu, byť tentokrát už z odlišné pozice radního," uvádí ke svému jmenování Ladislav Havel, nový člen Rady ERÚ.

Ing. Jan Pokorný, předseda Rady ERÚ

Vystudoval Vysokou školu báňskou Ostrava, Fakultu strojní a elektro. Po dokončení studií nastoupil do Krajského střediska Centrálního zásobování teplem. V práci v teplárenství pokračoval od roku 1990 v Moravskoslezských teplárnách, a.s., kde po necelých deseti letech končil coby vedoucí oddělení marketingu. V Severomoravské energetice, a.s., Energetice Vítkovice, a.s., a ČEZ Energetických službách, s.r.o., zastával mezi lety 1999 až 2008 vyšší manažerské pozice. Od roku 2008 do roku 2015 vedl na Ministerstvu průmyslu a obchodu oddělení teplárenství. S ERÚ spolupracoval už jako člen poradního týmu KVET od roku 2012, v roce 2016 se stal místopředsedou úřadu a v roce 2017 byl jmenován do historicky první Rady ERÚ.

Ing. Ladislav Havel, člen Rady ERÚ

Vystudoval České vysoké učení technické v Praze. V energetice se pohybuje již od roku 1981. Pracoval v oblasti koncepcí dlouhodobého rozvoje energetiky se zaměřením na elektroenergetiku, a to v celém spektru tohoto oboru, tj. výroby a rozvodu elektřiny aj. Před nástupem do Rady ERÚ působil na Ministerstvu průmyslu a obchodu, nejprve na pozici poradce náměstka ministra v oblasti elektroenergetiky a v roce 2012 se stal ředitelem odboru elektroenergetiky a teplárenství. Mimo to zastával různé funkce v orgánech státních podniků a energetických společností. Byl významným spolutvůrcem zákona č. 222/1994 Sb., a zejména zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a všech jeho zásadních novel a prováděcích vyhlášek.

Zdroj: Tisková zpráva Energetického regulačního úřadu