Nové možnosti predikce výroby fotovoltaiky v ČR

30.4.2019, 00:30

Inteligentní řízení zdrojů energie a systémů akumulace je klíčem pro další rozvoj fotovoltaických zdrojů v ČR. Základním vstupem modelu řízení energetické soustavy ať už na úrovni přenosové a distribuční soustavy či mikrosítě objektu je právě předpověď výroby fotovoltaického systému, která přímo závisí na nestálém slunečním osvitu. Na zpřesnění takové predikce pracují specialisté z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB)

Pokud jsou přítomny výkonově řiditelné systémy (např. řiditelná zátěž, bateriové úložiště), zajistí přesná předpověď úsporu provozních nákladů, vyšší lokální užití fotovoltaického zdroje a tím jeho kratší návratnost. Předpovědní modely lze rozdělit na dlouhodobé (několik dnů dopředu) a krátkodobé (desítky minut až jednotky hodin).

Sledování mraků v reálném čase:

„Před třemi lety jsme začali vyvíjet model lokálního zpřesnění dlouhodobé předpovědi. Zde se nám podařilo dosáhnout až 7% zpřesnění oproti světovému modelu NOAA využitím zpětnovazebné sítě senzorů v ČR. V současné době se náš tým věnuje předpovědi osvitu, resp. výkonu FV zdroje pomocí lokálně instalované panoramatické kamery snímající oblačnost. Velkou výhodou tohoto řešení je vysoké rozlišení pořizovaných snímků, které umožňuje, na rozdíl od satelitního snímkování, sledovat jednotlivé mraky. Navazující metody počítačového vidění a predikce pak dokáží určit velice přesně budoucí pohyb jednotlivých mraků. Zde vidíme velký potenciál a příležitost na trhu, jak pro řízení hybridních FV systémů, tak pro obchodování s obnovitelnou energií“, říká Vladislav Martínek, vedoucí týmu na ČVUT UCEEB.

Ukázka celorepublikové předpovědi osvitu pro zvolenou hodinu:

Vše začalo pořízením drahého profesionálního skyimageru (kamery snímkující mraky) za pomocí grantu pro investice. Záhy zjistil výzkumný tým dvě zásadní skutečnosti: jednak software koupený ke kameře neumožní předpovědní službu a je třeba přijít s vlastním modelem a softwarem, a dále že shodné výsledky lze dosáhnout i s užitím speciálně upravené řádově levnější komerční kamery. V současné době je služba testována na pilotních projektech a je připravená pro širší uplatnění s komerčními partnery. Více informací o službě naleznete na stránkách www.pvforecast.cz či v odborné publikaci: https://www.eupvsec-proceedings.com/proceedings?paper=47760