Jak vysoké mohou být reinvestice na střídače?

2.4.2019, 11:52

V souvislosti s chystanými kontrolami překompenzace a vyplňováním finančního modelu pro výpočet IRR často narážíme na dotazy ohledně velikosti reinvestice na jeden ze základních komponentů každé fotovoltaické elektrárny – měniče.

Autor: Ing. Martin Bříza, SUNFIN Praha s.r.o.

Dá se očekávat, že během doby životnosti výrobny dojde minimálně jednou na jejich výměnu. Málokdy jsou však na trhu k dispozici stejné typy jako ty původně instalované. V lepším případě je lze nahradit výkonově podobnými výrobky bez většího zásahu do zbytku elektrárny, v tom horším je pak nutno nahradit jednofázové měniče (např. SMA) za třífazové.
V tomto případě kvůli komplexní úpravě elektrárny dojde na následující náklady:

  • Výměna měničů
  • Nová komunikační jednotka pro monitoring včetně příslušenství
  • Nové DC a AC vodiče včetně rozvodných skříní
  • Přestringování panelů
  • Montážní a demontážní práce
  • Případné zemní práce

Uvedeme příklad elektrárny o velikosti 337 kWp, kterou spravuje společnost SUNFIN Praha s.r.o. v Moravské Třebové. Elektrárna je sestavena z 33 jednofázových měničů SMA Sunny Mini Central 10 000TL. V tomto případě budeme uvažovat výměnu za třífázové měniče SMA Sunny Tripower 10000TL-20 INT. Pokud by došlo k výměně všech měničů, bude nutné celé FV pole přestringovat. Dále upravit kabelové vodiče na DC i AC straně a instalovat nové rozváděče AC (z důvodu přechodu na třífázovou topologii systému). Také bude nutné pořídit novou komunikační jednotku od SMA pro monitoring, protože třífázové měniče pracují na větší sběrnici. Dále je nutné počítat přidružené montážní a demontážní práce, zemní práce pro případnou pokládku nových kabelů do země, dopravu a další. Přikládáme modelový celkový položkový rozpočet:

 

Položka Jednotka Množství

Doporučená
cena Kč/ks

Doporučená cena celkem

Materiál        
Sunny Tripower 10000TL-20 INT ks 33 51 837 1 710 621
SMA DATA Manager ks 1 17 100 17 100
Napájecí jednotka ks 1 1170 1 170
Konektory MC4 ks 50 30 1 500
drobný materiál kpl 1 5 000 5 000
CYKY 5Jx10 m 650 140 91 000
Datový kabel m 1000 19 1 900
AC Rozvodné skříně ks 3 30 000 90 000
Výstražná folie m 300 10 3 000
Trubka kopoflex m 200 18 3 600
Práce        
Demontáž mechanická hod 20    
Montáž mechanická hod 40    
Demontáž elektrická hod 30    
Montáž elektrická hod 110    
Hodiny celkem hod 200 850 170 000
Zemní práce ručně (výkop a zahrnutí) m 20 400 8 000
zemní práce strojně (výkop a zahrnutí) m 200 400 80 000
Služby        
stroje přístroje - elektrické hod 15   25 000
doprava materiálu kpl 1   30 000
cestovné kpl 1   10 000
revize ks 1   25 000
PD (realizační + skutečného provedení) kpl 1   170 000
Místní provozní předpis ks 1   25 000
      Celkem bez DPH 2 467 891

Z přiloženého rozpočtu je patrné, že cena měničů tvoří 2/3 z celkových nákladů na rekonstrukci. Celková cena rekonstrukce elektrárny při výměně měničů na elektrárně o instalovaném výkonu 337 kWp se může pohybovat okolo 2, 5 mil. Kč, při prostém přepočtu na 1 MWp, jsou náklady 7,3 mil. Kč / 1MWp instalovaného výkonu. V mnoha případech může výměna měničů tyto orientační náklady ještě převýšit. Doporučujeme proto vždy udělat na každou FVE při výměně měničů projekt s výkazem výměr.