EK zveřejní návrh Energetické unie. Přinese nové šance pro OZE?

20.2.2015, 08:54

Evropská komise má v plánu do konce února předložit konečný návrh Energetické unie - rámce pro vytvoření vnitřního trhu s energiemi. Podle Maroše Šefčoviče, místopředsedy EK zodpovědného za tuto unii, se počítá také s další podporou pro projekty z oblasti obnovitelných zdrojů.

Cílem návrhu je zajistit sdílení zdrojů, propojení sítí a sjednocení přístupu při vyjednávání s třetími zeměmi. Dále má návrh zajistit diverzifikaci zdrojů energie EU, pomoci členským státům závislým na dovozu energie a pomoci učinit z EU světovou jedničku v oblasti obnovitelných zdrojů energie a v boji proti globálnímu oteplování. Smlouvy mezi členskými zeměmi EU a zeměmi mimo Unii, které se týkají energetiky, by měly před podpisem povinně procházet kontrolou Komise.

V Evropské unii by měl být jeden systém řízení, EU by měla spolupracovat s členskými státy na základě jejich národních plánů pro dosažení priorit Energetické unie. Regionální způsob řízení mezi členskými státy by měl být aplikován na celou úroveň EU. Financování Energetické unie by mělo být zajištěno z Junkerova investičního balíčku, dále by se mělo využít také financování formou PPP.

Šefčovič na dotaz v Evropském parlamentu, co bude s podporou EU pro obnovitelné zdroje energie, odpověděl, že jedním ze zdrojů financování takových projektů by mohl být právě Junckerův investiční plán (EFSI).  - Více o EFSI a sluneční energetice čtěte ZDE.

Jedním z úkolů Energetické unie je také posílení evropské energetické bezpečnosti zejména ve vztahu k Rusku, ze kterého dováží země Unie skoro třetinu plynu a čtvrtinu ropy. Právě k zvýšení energetické soběstačnosti Evropy by přitom mělo vést mimo jiné větší zastoupení obnovitelných zdrojů.

Maroš Šefčovič již oznámil, že konečný návrh k energetické unii bude předložen do konce února a bude v něm zahrnut i postoj EU k jednání o světové klimatické dohodě v Paříži a legislativní návrhy pro dosažení cílů, které si EU stanovila v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030.