Jak vybrat hybridní měnič pro rodinný dům

30.1.2019, 10:00

V současnosti mnoho domácností uvažuje o vlastní fotovoltaické elektrárně, ať už kvůli snížení faktur za elektrickou energii, výhodné dotaci z programu Nová zelená úsporám nebo jen kvůli zvýšení vlastní soběstačnosti a nezávislosti. Jenže některé aspekty výběru toho správného řešení jsou pro koncového zákazníka, který se nepohybuje ve fotovoltaice a ani v elektroenergetice, těžko předvídatelné.

Jaký systém vybrat? Na tuto zdánlivě jednoduchou otázku nelze zcela jednoduše odpovědět. Pokud se rozhodnete pro systém s akumulací elektrické energie, tak je důležité vědět, že i systém sestavený z kvalitních komponent od renomovaných výrobců a velikostně vhodně navržený nemusí přinášet plánovanou úsporu a užitek. Důležitá je správná volba té nejzákladnější komponenty – měniče napětí, střídače.

Při začátku plánování systému je nutné zvážit, zda je nutné mít třífázovou elektrárnu, když je zpravidla v domácnosti většina spotřebičů jednofázových. To samozřejmě lze jen do určitého výkonu elektrárny, po jehož překročení distributor nedovolí připojení jednofázové elektrárny k síti. Tato hranice (cca 4 kW) je různá u jednotlivých distribučních společností, vše je uvedeno v pravidlech provozování příslušné distribuční sítě. Pro větší fotovoltaický systém musí být koncepce elektrárny třífázová a s tím je spojeno úskalí, jaký hybridní měnič vybrat – na trhu jich je k dispozici mnoho.

Existují dvě základní filozofie třífázových hybridních měničů – symetrické a nesymetrické. Symetrický měnič dodává do všech tří fází stejnoměrně, bez ohledu na to jaký máme v domě skutečně odběr. Příklad pro třífázový střídač o výkonu 3 kW: Měnič je schopen dodat 100 % výkonu (dostatečný osvit, nabité akumulátory apod.), tedy cca stejnoměrně 1 kW do každé fáze, v domě je ale aktuálně spotřeba pouze na první fázi L1 1,5 kW a na ostatních fázích (L2, L3) 0 kW. Jelikož fakturační měření pribíhá po fázích, v tomto modelovém příkladu sice vyrábíme 3 kW a spotřebu máme pouze 1,5 kW, musíme ale 0,5 kW na fázi L1 ještě dokupovat a produkcí z fází L2 a L3 v lepším případě dobíjíme akumulátory, v tom horším dodáváme do sítě i za předpokladu, že vlastně energii potřebujeme (a to i v případě výroby z uložené energie v akumulátoru). Tyto měniče jsou hojně nabízeny velkými společnostmi, a z výše uvedeného je patrné jistě proč a pro koho jsou vlastně výhodné. Proto je pro domácnosti, kde převládá jednofázový odběr, vhodné zvolit u třífázových systémů měniče s podporou asymetrické zátěže, kde měnič dokáže upravovat dodávku do jednotlivých fází dle aktuální skutečné spotřeby a využívat tak hospodárněji vyrobenou energii v místě, což je hlavní myšlenka momentálně podporovaných instalací fotovoltaických elektráren.

Autor: Ing. Martin Bříza, projektant SUNFIN Praha s.r.o.