Pozor na důležitý termín pro zařazení do kategorie výrobce

24.1.2019, 19:00

Několik posledních dní zbývá provozovatelům fotovoltaických elektráren na to, aby oznámili svému provozovateli distribuční soustavy, zda bude jejich výrobna zařazena pro následující období do první kategorie výrobce.

Termínem pro toto podání je 31. leden 2019. To, zda spadá výrobce do první kategorie, se zjišťuje z poměru vyrobené a spotřebované elektřiny vykázané v systému OTE v kalendářním roce 2017. V případě, že je provozovatel výrobcem druhé kategorie, nemusí tuto skutečnost nikam oznamovat. Vyplývá mu ale z toho povinnost sjednávat a hradit platby za rezervovanou kapacitu.

Více informací o kategoriích výrobce a způsobech ohlášení první kategorie pro jednotlivé PDS je uveden v manuálu v členské sekci (rubrika „01 - Právní stanoviska a metodické pokyny“ > „05 - kategorie výrobce“).
Přímý odkaz na dokument (odkaz funguje až po přihlášení do členské sekce!)