Hospodářská komora spolu s CZEPHO odmítá povinnou archivaci dokladů 25 let

9.2.2015, 07:29

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý se obrátil dopisem na sněmovní hospodářský výbor před jeho dnešním jednáním s požadavkem, aby z návrhu novely energetického zákona bylo vypuštěno ustanovení, které ukládá výrobcům podporované energie povinnost archivovat doklady po celou dobu životnosti výrobny. Stejný požadavek prosazuje již od zveřejnění návrhu novely také CZEPHO.

Případné uvalení povinnosti archivovat doklady po celou dobu životnosti, tedy 25 let, označuje prezident HK ČR za „neúměrné navyšování byrokratické zátěže“ pro 22 tisíc podnikatelských subjektů či fyzických osob. „V zákoně není nijak stanoveno, k jakým účelům budou kontrolní orgány moci takto uchovávané doklady využívat při případných kontrolách. Stávající zákony požadují, například v případě DPH, uchovávat doklady po dobu 10 let. Tato doba je dle našeho názoru zcela dostatečná k provedení případných kontrol a je úměrná s ohledem na technické možnosti archivace dokladů, jejich životnost a náklady s tím spojené. Dle interních analýz mohou náklady“povinným” subjektům stoupnout v souhrnné hodnotě o stovky milionů Kč za dobu 25 let“, píše Dlouhý v dopise vedení hospodářského výboru sněmovny.

Pro přijetí či odmítnutí tohoto a dalších problematických bodů novely energetického zákona by měla být klíčová právě dnešní schůze hospodářského výboru. Zástupci CZEPHO budou jednání poslanců aktivně sledovat.

Celý dopis prezidenta HK ČR si můžete přečíst ZDE.