Jaký je potenciál fotovoltaiky v Česku?

7.1.2019, 10:57

Solární asociace představila na sklonku minulého roku novou studii, která mapuje potenciál výroby elektřiny pomocí slunce v ČR.

Z kalkulací renomované poradenské společnosti EGÚ Brno vyplývá, že technický potenciál fotovoltaiky dosahuje až 39 gigawattů. Jde o teoretickou hodnotu, pokud by byly fotovoltaikou osazeny veškeré k tomu vhodné povrchy - střechy rezidenčních i nerezidenčních budov, fasády a brownfieldy. Právě posledně jmenovaná kategorie, tedy plochy i objekty nedostatečně využívané, zanedbané či kontaminované předchozí průmyslovou, zemědělskou či vojenskou aktivitou, představuje s 15 GWp velkou příležitost pro rozvoj fotovoltaiky do budoucna.

V rámci ekonomického (tedy realizovatelného) potenciálu pak lze podle propočtů studie počítat s růstem instalovaného výkonu solárních elektráren na 3,5 gigawattů v roce 2030 a 5,5 gigawattů v roce 2040.

Autoři studie EGÚ Brno počítají také s dalším poklesem ceny solárních instalací. Do roku 2030 půjde podle nich o pokles o zhruba 20 % a do roku 2040 se ceny sníží o 25 %. Cena solární elektřiny by tak mohla do roku 2040 klesnout u instalací do 5 kilowattů na 2,71 Kč/MWh a u zdrojů v jednotkách megawattů na 1,81 Kč/MWh.

Celou studii si můžete stáhnout zde: Oponentní posudek k vybraným tématům z návrhu Národního Klimaticko-Energetického Plánu (NKEP) pro oblast FVE