Evropská komise schválila státní podporu pro fotovoltaiku ve Francii

6.12.2018, 09:47

Francie poskytne státní podporu pro inovativní solární instalace ve výši 600 milionů eur. Evropská komise potvrdila, že tento program není v rozporu s pravidly veřejné podpory a nepovede k překompenzaci příjemců.

Program je zaměřen na podporu instalace inovativních fotovoltaických projektů o celkovém výkonu 350 MW. Kapacita jednotlivých výroben může být mezi 100 kW a 5 MW. Příjemci budou vybráni příští rok v tendrech.

Vybrané instalace pak budou po 20 let dostávat podporu formou feed-in tarifu nebo prémie k tržní ceně elektřiny. Francie si od opatření slibuje nárůst podílu obnovitelných zdrojů, který jí pomůže splnit její klimatické cíle.

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6582_en.htm