Slovo na úvod

29.1.2015, 14:38

Vážení přátelé fotovoltaiky,

je mi potěšením pozdravit Vás poprvé v novém roce touto cestou a nabídnout Vám první letošní číslo našeho newsletteru. Ještě jednou Vám tedy přeji mnoho úspěchů, pevné zdraví a hodně štěstí v podnikání i v osobním životě.

Jak se znovu a znovu ukazuje, sluneční energetika je jedním z nejrychleji rostoucích odvětví takřka všude ve světě a bezesporu tomu tak bude i do budoucna. Jsem přesvědčena, že i potenciál solárního sektoru v České republice nabízí podobně nadějnou perspektivu. Zda se ji podaří naplnit, záleží na mnoha faktorech a neposledním z nich je určitě nastavení nediskriminačních podmínek a příznivé legislativy. O mnohém rozhodne například výsledná podoba právě schvalované novely energetického zákona.

Maximální snaha o prosazení takových návrhů, které umožní solárnímu sektoru další růst a ochranu stávajících investic, samozřejmě i nadále patří mezi hlavní priority naší asociace. Věřím, že pro tyto kroky bude mít i Vaši podporu a že se naše řady budou i letos stále rozšiřovat.

Pro naše členy i ostatní příznivce sluneční energetiky již tradičně chystáme mnoho zajímavých akcí, vzdělávacích seminářů a dalších setkání. Věřím tedy, že s mnohými z Vás budu mít brzy příležitost setkat se i osobně.

Těším se tedy s Vámi opět na viděnou a přeji hodně sluníčka vše dobré

Ing. Veronika Knoblochová, výkonná ředitelka CZEPHO