Vyplatí se provozovatelům fotovoltaických elektráren jejich čištění?

28.11.2018, 13:33

V roce 2017 probíhala v Německu rozsáhlá studie, která zkoumala, zda má profesionální čištění fotovoltaických elektráren svůj opodstatněný ekonomický význam. Účinky čištění byly zkoumány ve vztahu k regionálnímu umístění elektráren, použitým technologiím, sklonu modulů, stupni znečištění a stáří FVE.

Studii provedla společnost Milk the Sun GmbH s podporou společnosti Meteocontrol GmbH. Čištění provedla společnost nanosun s.r.o. v rámci projektu Nanocleansolar za pomoci rotačních kartáčů při použití demineralizované vody bez chemických prostředků.

Efekt čištění odborníci sledovali 6 měsíců

Pro účely studie bylo vybráno 17 fotovoltaických elektráren napříč celým Německem od severu k jihu. Záměrně byly voleny takové elektrárny, které se liší svým umístěním, lokálním počasím či okolním prostředím – louky, pole, porosty, rušné dálnice, zástavba apod. Různé byly také výkony elektráren – od 1 MW do 13 MW, použité technologie solárních panelů (monokrystalické, polykrystalické a tenkovrstvé), jejich sklon a další parametry pro co nejširší spektrum nasbíraných dat.

Sledování probíhalo od března 2017 do září téhož roku, přičemž samotné čištění bylo provedeno v době od 27. března do 10. dubna 2017. U každé elektrárny byla vyčištěna a zvolena referenční plocha odpovídající zhruba 30 kW výkonu. V následujících šesti měsících byly společností Meteocontrol sledovány a porovnávány výkony čištěných a nečištěných ploch ve všech sedmnácti elektrárnách.

Účinnost čištění

Vzhledem k výše uvedeným rozdílným podmínkám byly také naměřené výsledky účinků čištění rozličné. Pokud byly FVE v klimaticky příznivých lokalitách a v místech, kde nedocházelo k silnému znečištění, byl rozdíl výkonu před a po čištění logicky menší. Naopak u středně a silně znečištěných elektráren v blízkosti zástavby, rušných silnic, v oblastech s velkým množstvím ptactva apod., byl naměřený dodatečný zisk výrazně vyšší.

Nakonec byly stanoveny tři klíčové faktory, které měly vliv na výsledek: Stupeň znečištění, úhel sklonu modulů a rok uvedení FVE do provozu. Studie prokázala, že zejména u starších fotovoltaických elektráren s poměrně vysokými výkupními cenami a velkým procentním nárůstem výnosu je efekt čištění ekonomicky přínosný. Nejvyšší přírůstek výkonu byl pozorován u středně až silně znečištěných ploch s moduly se sklonem do 30°.

Pravidelné čištění zvyšuje výkon elektráren a životnost panelů

Ačkoli to nebylo předmětem zkoumání, studie závěrem také předpokládá, že pravidelné čištění solárních panelů prodlužuje jejich životnost, což ostatně potvrzuje i Karel Pařenica, ředitel projektu Nanocleansolar společnosti nanosun, která pro studii prováděla čištění elektráren. Dle jeho letitých zkušeností opakované šetrné čištění demineralizovanou vodou bez chemických přípravků napomáhá k vyššímu výkonu a také delší životnosti panelů. Nově k tomu ve firmě používají sofistikovaného robota Nanocleansolar.

Tento robot disponuje dvěma řadami 1,2 m nebo 2,2 m dlouhých výměnných kartáčů se dvěma druhy vláken ve tvaru šroubovice pro efektivní čištění i v těžko přístupných místech. Robot je snadno přenositelný, mobilní a ovládaný dálkově. Je vysoce adhesivní, odstraní i velmi houževnaté a zaschlé nečistoty jako ptačí trus, mech apod. Spolehlivě pracuje i na solárních panelech se sklonem 25°. Při rychlosti 31 m za minutu a za použití demineralizované vody je schopen účinně a šetrně vyčistit 3.000 - 5.000 m2 plochy denně v závislosti na stupni znečištění.

Podrobné informace o studii a efektivitě čištění získáte od společnosti nanosun.
nanosun s.r.o. - Nanocleansolar, www.nanocleansolar.com
Karel Pařenica, tel. 722 914 684 / e-mail: info@nanocleansolar.com
Božena Navrátilová, tel. 777 914 933