Novela zákona o POZE: Nové aukce bez fotovoltaiky?

15.11.2018, 09:12

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poslalo minulý týden do meziresortního připomínkového řízení velkou novelu zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona. Kromě řady pozitivních změn však obsahuje i značně kontroverzní návrh.

Předložená důvodová zpráva totiž uvádí, že „rozsah podpory bude určen pouze pro nepalivové zdroje (kromě FVE) a skládkový nebo kalový plyn“. V samotném textu novely v taxativním výčtu výroben elektřiny podporovaných od roku 2021 skutečně fotovoltaické elektrárny chybí. To znamená, že připravovaný aukční mechanismus přidělování podpory pro výrobny nad 1 MW by byl solární energetice uzavřen.

U malých výroben do 1 MW dojde k modifikaci podpory: ta bude přidělována výlučně formou hodinového zeleného bonusu, podpora výkupními cenami již nebude aplikována.

Předkladatelé jsou si vědomi i možnosti razantního poklesu výroby z OZE po vypršení nároku na současně čerpanou provozní podporu. Doporučují proto k udržení příslušných výroben v provozu zavést podporu, která by měla být stanovena nařízením vlády. Bohužel ani v tomto případě se se solárními elektrárnami nepočítá.

Dále novela zavádí do legislativy kontroly přiměřenosti podpory, které bude provádět Státní energetická inspekce. Při identifikaci překompenzace podpory budou zavedena opatření, která zajistí, aby k překompenzaci podpory nedocházelo a aby v případě nutnosti byla překompenzovaná podpora získána zpět.

Důležitou změnou, po které se dlouho volalo, je zakotvení akumulace energie v novelizovaném znění energetického zákona. Součástí výrobny elektřiny bude moci být akumulační zařízení. Výrobce elektřiny, který bude provozovat akumulační zařízení, bude smět uloženou elektřinu dodávat do přenosové soustavy nebo do distribuční soustavy. Akumulační zařízení tedy bude součástí výrobny elektřiny a dodávka elektřiny do přenosové soustavy nebo do distribuční soustavy se bude moci uskutečnit maximálně v rozsahu instalovaného výkonu výrobny elektřiny.

Návrh novely obou zákonů a důvodová zpráva jsou uloženy zde, připomínkové řízení bude probíhat do 7. prosince.