Vnořené výrobny: změna podpory na zelený bonus jen do 30. 11. 2018

7.11.2018, 14:57

Upozorňujeme na důležitou změnu v zákoně č. 165/2012 Sb., zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (zákon POZE).

S platností od 1. 1. 2019 se mění § 8 odst. 4 zákona POZE na toto znění: „(4) Podporu elektřiny formou výkupních cen nelze v rámci jedné výrobny elektřiny kombinovat s podporou elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu. Podporu elektřiny formou výkupních cen nelze zvolit pro výrobny elektřiny, které jsou připojeny k elektrizační soustavě prostřednictvím jiné výrobny elektřiny nebo pokud je připojeno prostřednictvím jednoho odběrného místa více výroben elektřiny.

Od příštího roku již tedy nebude v takovém případě dále možné využít podporu formou výkupních cen. Abyste mohli podporu na elektřinu z obnovitelných zdrojů nárokovat v případě výše uvedené formy připojení i v příštím roce, je nutné změnit formu podpory na zelený bonus, a to nejpozději 30. 11. 2018.

Právník Pavel Doucha k tomu dodává: „Je pravdou, že OTE vztahuje citované ustanovení pouze na situace, kdy jsou na jedné licenci dvě či více výroben/provozoven. Pokud jsou na licenci pouze zdroje, podle OTE se na ně toto ustanovení nevztahuje. Je to nelogické, nicméně je to výklad zákona vycházející z toho, že zdroj, ačkoliv se uvádí na licenci, není nikde v zákoně definován, takže ve vztahu ke zdrojům nelze ukládat povinnosti. Úmysl zákonodárce byl vyřešit situaci všech vnořených výroben ve faktickém slova smyslu, tedy i zdrojů. OTE však trvá na tomto jen ve vztahu k provozovnám/výrobnám, takže to nemusí provozovatelé s více zdroji řešit, pokud nechtějí.“