CZEPHO: Návrh NAP pro jádro obsahuje hrozbu zdražení elektřiny

27.1.2015, 14:00

CZEPHO a AliES předložily společně připomínky k návrhu Národního akčního plánu pro rozvoj jaderné energetiky v ČR. Obě asociace upozorňují zejména, že ačkoliv výstavba nových reaktorů významně ovlivní podobu české energetiky, návrh se nevypořádává s jejími riziky či negativními dopady a opomíjí možnosti obnovitelných zdrojů v blízké budoucnosti.

Návrh Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR (NAP) připouští, že nové reaktory v Temelíně a v Dukovanech mohou vyžadovat podpůrné mechanismy ze strany státu, které bude nutné čerpat ze státního rozpočtu nebo je budou muset zaplatit koncoví spotřebitelé elektrické energie. Vzhledem k tomu, že ministerstva průmyslu a obchodu a financí podhodnotily náklady na výstavbu, může být dopad na spotřebitele elektrické energie nebo daňové poplatníky podstatně vyšší, než jaký ve svých scénářích předpokládají. Paradoxně tak může tlak na výstavbu dalších reaktorů českým podnikatelům zdražit elektřinu a snížit jejich konkurenceschopnost na evropském trhu, upozorňují obě asociace.

S plným zněním připomínek CZEPHO a AliES se můžete seznámit v členské sekci v oddíle "Připomínky k legislativě"  - ZDE.

Relevantní studie (IEA, IRENA, UBS, Deutche Bank) přitom předpokládají pokles nákladů obnovitelných zdrojů a jejich postupnou konkurenci fosilním nebo atomovým energetickým zdrojům. Bez potřebného srovnání hrozí, že stát a ČEZ proinvestují desítky miliard korun za nevýhodný projekt, který budou muset zaplatit spotřebitelé elektrické energie.

Podle CZEPHO a AliES se návrh sice na několika místech zabývá bezpečnostní situací dodávek jaderného paliva, ovšem zcela pomíjí geopolitickou situaci mezi Ruskou federací a Ukrajinou, nebo roli Islámského státu na poli mezinárodního terorismu a potenciální riziko útoků na jaderná zařízení v České republice.

Dále asociace ve společném dokumentu doporučují doplnit také studii o negativní zkušenosti s prodlužováním životnosti jaderných reaktorů a možnými dopady pro provozovatele. V kapitole o konkurenceschopnosti jaderné energetiky potom navrhují aktualizovat data, neboť se opírá o pět let starou zprávu IEA.  V návrhu se například počítá s investicí na výstavbu nových bloků ve výši 4 500 EUR/kW. Pohled na poslední jaderné projekty v zemích OECD přitom ukazuje reálné náklady vyšší a navíc neustále rostoucí. Třeba předpokládaná investice do dvou reaktorů EPR od AREVA v britském Hinkley Point dosahuje 6 500 EUR/kW.

CZEPHO a AliES rovněž kritizují skutečnost, že předkladatelé návrhu NAP předpokládají, že může být využito dotační schéma CfD bez ohledu na to, že neproběhlo posouzení Evropskou komisí pro ČR. Není tedy vůbec jisté, že tento model by v případě České republiky Evropská komise odsouhlasila.