Svaz průmyslu a dopravy vyzývá k podpoře akumulace

21.8.2018, 13:18

Solární asociace se jako jeden z členů Svazu průmyslu a dopravy aktivně podílela na tvorbě stanoviska k tématu nástupu nových technologií v elektroenergetice, a to především akumulace energie. Svaz se tímto krokem přihlásil k její podpoře.

Svaz si uvědomuje výrazné změny v oboru výroby a distribuce elektřiny, které posouvají konečného spotřebitele do centra dění. Na straně výroby energie přibývá mnoho nových hráčů, kteří přispívají k decentralizaci celého systému. Jak se uvádí v tomto stanovisku, objevuje se v poslední době mnoho výzev technologických, ale i legislativních, které musí být zvládnuty, aby se naplno využilo potenciálu současných moderních technologií. 

Speciální pozornost je pak věnována akumulaci energie jako výrazného stabilizačního prvku, který umožňuje vykrýt časový nesoulad mezi výrobou a spotřebou elektřiny, a to jak na úrovní jednotlivých domácností či podniků, tak i ve větším objemu, kdy velká úložiště mohou odlehčit celé přenosové soustavě.

Svaz průmyslu proto připravil i strukturovaný výčet kroků, které je třeba provést, aby mohla být akumulace provozována v českých podmínkách bezpečně, stabilně, bez negativních vlivů na přenosovou a distribuční soustavu a ku prospěchu konečných spotřebitelů. Dalším krokem, který hodlá Svaz učinit, je zahájení jednání s veřejnými institucemi ohledně plné integrace moderních prvků do české energetiky.