Nizozemí skončí s net meteringem

8.8.2018, 00:15

Až do roku 2020 budou holandští maloproducenti elektřiny z fotovoltaiky využívat výhod net meteringu. Poté bude majitelům domů a malým podnikům investujícím do solárních panelů k dispozici jiná forma podpory, která by měla zajistit návratnost do sedmi let.

Nové schéma podpory bude obsahovat zvýhodněnou výkupní cenu a osvobození od daně z elektřiny a poplatku za obnovitelné zdroje z vlastní spotřebované elektřiny. Zároveň bude ale zavedena hranice, kolik přebytku vyrobené energie bude moci být dodáno do sítě.

Otázkou je, jak hladce přechod na nové schéma proběhne. Problémem je, že v dosavadním systému překvapivě nebyla povinná instalace smart meteru, a tak je mnozí majitelé solárních panelů nemají nainstalovány. Nový systém, kdy se výše podpory bude odvíjet od skutečného přebytku dodávaného do sítě, však takové měřidlo vyžadovat bude. Největší otazník se ale vznáší nad celkovým limitem prostředků vyčleněných v jednotlivých letech na podporu fotovoltaiky.

Net metering zavedený v roce 2004 představoval jeden z hlavních faktorů obrovského růstu solárních instalací v Nizozemsku. Například v roce 2017 bylo uvedeno do provozu 835 MW nových kapacit. Pouze zanedbatelných 45 MW připadalo na „velké“ projekty, největší podíl připadal na střechy obytných domů (415 MW) a komerčních budov (392 MW).