Víte, kolik vás již nyní stojí recyklace solárních panelů?

25.7.2018, 09:33

Pokud zvažujete změnit kolektivní systém pro recyklaci, je letos nejvyšší čas - v roce 2018 proběhne poslední platba recyklačního příspěvku na recyklaci solárních panelů vaší elektrárny.

Nejčastějším důvodem pro změnu kolektivní systému je netransparentní hospodaření, kdy provozovatel solární elektrárny nedostává pravidelný přehled vyúčtovaných nákladů včetně stanoveného maximálního limitu pro výši administrativních nákladů, které mu správce ze zaplaceného příspěvku strhne. Snadno se pak může stát, že příslušný kolektivní systém za pár let díky vysokým režijním provozním nákladům vyčerpá všechny recyklační příspěvky a ještě bude chtít pro provozovateli elektrárny doplatit skutečné náklady spojené s recyklací panelů.

Do administrativních nákladů spadají veškeré provozní náklady kolektivního systému mimo nákladů spojených se samotným zajištěním recyklace panelů (sběr, přeprava, zpracování); žádné další extra účtované náklady spojené s kolektivním systémem by vznikat neměly. Dejte si však pozor na případ, kdy jsou některým provozovatelům elektráren při přechodu k jinému kolektivnímu systému „doúčtovány“ v rozporu se smlouvou mnohonásobně vyšší „provozní“ náklady (náklady na software, právní služby, apod.) s účelovým odůvodněním, že je třeba spravedlivě rozpočítat prvotní náklady na spuštění systému. Obecně samozřejmě platí, že čím je daný kolektivní systém větší (kolik má zastoupených MW), tím jsou vyúčtované administrativní náklady na jednotlivého provozovatele nižší.

V případě, že nemáte pravidelné roční vyúčtování nákladů ani limit administrativních nákladů stanoven, doporučujeme si ověřit, zda kolektivní systém řádně zveřejňuje své hospodářské výsledky, účetní závěrku a výroční zprávu v obchodním rejstříku.