Změna obchodních podmínek OTE - výplata podpory není ohrožena

10.7.2018, 21:41

S účinností od 28. 6. došlo ke změně Obchodních podmínek pro elektroenergetiku Operátora trhu s elektřinou (Revize 27 Leden 2018, dále OPE).

Nová kapitola OPE č. 12 upravuje výplatu podpory týkající se výrobců elektřiny a tepla. Změny oproti dosavadním Obchodním podmínkám OTE, a.s., pro výplatu podpory podporovaným zdrojům energie, se týkají zejména procesů spojených s registrací v systému OTE, upřesnění předávání dat z výkazů do systému operátora trhu, termínů splatnosti a způsobu řešení reklamace.

Schválením změn OPE dne 28. 6. 2018 Energetický regulační úřad zároveň potvrdil stávající postup výrobců při předávání údajů do systému operátora trhu, včetně termínů a lhůt. Důležitou změnou prošla i vyhláška č. 145/2016 Sb. o vykazování energie z podporovaných zdrojů, která nově obsahuje ustanovení, že pokud výrobce nepředá údaje z výkazu ve stanovené lhůtě, vyúčtuje se podpora v bezprostředně následujícím vyúčtovacím termínu po předání údajů.

Kompletní obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku