Jan Fousek se sešel s viceprezidentem EK Marošem Šefčovičem

3.7.2018, 07:01

Mnichovský Intersolar je možná největším světovým veletrhem zaměřeným na fotovoltaiku. V jeho rámci se koná i řada doprovodných akcí, na kterých se setkávají špičky fotovoltaického byznysu s politiky určujícími pravidla podnikání v tomto sektoru. Solární asociaci na veletrhu letos reprezentoval předseda dozorčí rady, Mgr. Jan Fousek.

Nejdůležitějším setkáním byla schůzka s místopředsedou EK a komisařem pro energetickou unii Marošem Šefčovičem, na které jej Jan Fousek informoval o situaci na energetickém trhu v ČR a vyzdvihl prohlubující se spolupráci mezi asociacemi. Mimo jiné přišla řeč na novelu Kodexu PPS, v jejíž již druhé verzi v průběhu čtyř měsíců stále není umožněno samostatně stojícím bateriovým systémům a bateriím spojených s obnovitelnými zdroji poskytovat podpůrné služby (nově tzv. služby výkonové rovnováhy). Pan Šefčovič i dvě přítomné členky jeho kabinetu, Dagmar Koska a Ivone Kaizeler, se nad tímto podivovali a přislíbili zůstat v kontaktu a situaci nadále monitorovat.

Jednání se účastnila i členka Šefčovičova kabinetu Ivone Kaizeler, která je spoluautorkou Nařízení Komise 2017/2195 (tzv. „EGBL“), které ukotvuje nemožnost diskriminovat provozovatele bateriových a jiných akumulačních systémů na základě jejich povahy a způsobu jejich zapojení. Požadavek ČEPSu, prolobovaný tradičními energetiky, o spojení baterií s točivými zdroji je dle pohledu Šefčovičova týmu naprosto neakceptovatelný, zejména s poukazem na přímou vymahatelnost Nařízení ze své povahy a nadřazenost této formy unijního práva národní legislativě. Tento dokument proto není ani nutné transponovat, je zkrátka závazný..

Kromě série schůzek a návštěv stánků existujících i potenciálních partnerů Solární asociace v rámci veletrhu se Jan zúčastnil i dalších konferencí, přednášek a workshopů:

  • Global Associations Workshop – Jan Fousek vystoupil před zástupci nejen evropských, ale i asijských, amerických a afrických zemí a prezentoval za Solární asociaci současnou situaci na českém solárním trhu a celkový stav moderní energetiky v naší zemi - fotogalerie
  • SolarPower Europe: Solar Mobility Task Force – tato důležitá iniciativa poukazuje na nutnost propojovat technologii elektromobilních dobíječek s akumulací a obnovitelnými zdroji. Iniciativu vyvíjí bruselská zastřešující organizace SolarPower Europe, jíž je Solární asociace členem
  • SOLAR FUTURE.TODAY: 2nd Black-Tie Gala Munich 2018 – Společenského večera se účastnilo cca 150 významných lidí z celého světa: jde o výjimečnou příležitost k setkání s vrcholným managementem desítek solárních i baterkářských asociací a výměně zkušeností a informací
  • High Level Industry Forum: Intersolar
  • BBQ „Midsummer Celebration“