Zimní energetický balíček jako impuls pro českou moderní energetiku

11.6.2018, 14:49

Parlamentní seminář věnující se velké novelizaci evropských energetických nařízení a směrnic se konal v Poslanecké sněmovně pod záštitou poslance a předsedy podvýboru pro energetiku Hospodářského výboru PS Pavla Pustějovského. Akci pořádanou Solární asociací podpořila Evropská komise a pod ni spadající Renewables Networking Platform.

Pavel Pustějovský se svým vystoupením také celý seminář zahájil. Díky svému dlouhodobému působení na vedoucích pozicích velkých firem se podíval na chystané legislativní změny optikou provozovatelů průmyslových energetik. Největší starosti podle něj dělají průmyslovým podnikům četné změny legislativy a velké množství předpisů.

Rostislav Krejcar, člen Rady Energetického regulačního úřadu, zhodnotil zimní energetický balíček právě z pohledu tohoto správního orgánu. Vypíchl, že Evropa je celosvětově největší dovozce energie, a právě větší energetickou nezávislost by měly chystané změny zajistit. Upozornil také, že dosáhnutí cílů v oblasti obnovitelných zdrojů je důležité, ovšem vždy s přihlédnutím k nákladům, které ponesou koneční zákazníci. Ing. Krejcar dále přinesl přehled nejdůležitějších změn, které jednotlivé směrnice a nařízení přinesou.