Státní energetická inspekce letos zintezivní kontroly velkých slunečních elektráren

15.1.2015, 12:22

Státní energetická inspekce, která provádí kontroly na základě zákona č. 526/1990 Sb. (zákon o cenách), se hodlá v roce 2015 zaměřit na kontroly velkých FVE, které měly v minulých letech měrnou roční výrobu vyšší než 1 200 kWh/kWp. Tuto hodnotu stanovil bez dalšího vysvětlení Energetický regulační úřad.

Jedná se o poměrně nízkou hodnotu, která mohla a často i byla např. v letech se silným osvitem, jako byly třeba roky 2011a  2012), překonána a to i v případech se stacionárním umístěním panelů. U těchto výrobců pak k porušení zákona o cenách nemohlo dojít a kontrola ze strany SEI je tak podle názoru CZEPH naprosto zbytečná a pouze zvyšuje nároky na  administrativu jak na straně výrobců tak SEI.

SEI se taktéž zaměří na kontroly FVE uvedené do provozu ke konci roku 2010. Inspekce se řídí rozkladovým rozhodnutím ERÚ, které vychází z cenového rozhodnutí úřadu č. 4/2009, které říká, že "výkupní ceny a zelené bonusy se uplatňují za elektřinu naměřenou a dodanou v předávacím místě" . SEI interpretaci rozšířilo ve smyslu, že aby byla přiznána podpora daného roku (tedy roku 2010) musela být realizována měřená dodávka do sítě v délce trvání alespoň jedné hodiny. Mnoho provozovatelů mělo problém s osazením elektroměrů, kdy nikoliv jejich vinou docházelo ke zpoždění montáží elektroměrů ze strany PDS, kteří jich ke konci roku 2010 neměli dostatek. (Přitom však "vybrané" montáže elektroměrů do konce roku 2010 realizovat stihli). V souvislosti s výše uvedeným, kdy se hraje o časové určení uvedení do provozu a z něj vyplývajícího přiznání podpory, lze očekávat mnoho soudních sporů.