Programové prohlášení další vlády: kam bude směřovat energetika?

1.6.2018, 10:15

Zdá se, že nová vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM je hotovou věcí. Strany již předložily návrh společného programového prohlášení.

Poměrně obecně se v něm věnují i energetice, trend je ale zřejmý: deklarují podporu jaderné energetice a obnovitelným zdrojům při útlumu výroby v uhelných elektrárnách. Zmiňovány jsou i decentrální obnovitelné zdroje, chytrá energetika či zjednodušení podmínek pro samovýrobce energie. Na druhou stranu se nová exekutiva chystá prosadit kontroly překompenzace podpory "zejména větších solárních elektráren". Nová vláda bude podporovat obnovitelné zdroje s co největší spotřebou či akumulací v místě výroby, chce toho ovšem dosáhnout bez dalších provozních dotací.