Seminář "Modernizace a rekonstrukce fotovoltaických elektráren"

21.5.2018, 11:24

Dne 21. 5. 2018 se v pražském hotelu Extol Inn konal seminář na téma „Modernizace a rekonstrukce fotovoltaických elektráren“, který měl představit řešení problematiky spojené s výměnou komponent na FVE a to zejm. solárních panelů.

Seminář se uskutečnil za účasti kompetentních zástupců všech odpovědných stran, a sice MPO jako gestora energetického zákona a zákona o PoZE (ing. Havel), ERÚ jako vykonavatele dané legislativy (Ing. Vlk) a OTE a.s. jako zprostředkovatele vyplácení podpory (Ing. Jahoda). Oponentní pohled zprostředkoval JUDr. Petržílek.

Všichni přednášející se shodli, že se jedná o zásadní téma, které je nutné vyřešit – v září 2018 má ERÚ v plánu představit výpočetní model, prostřednictvím kterého si budou moci výrobci sami spočítat, zda po výměně panelů budou v pásmu tolerance (běžná oprava) nebo bude jejich výroba nad vypočtené maximum (rekonstrukce/modernizace). Model by měl zohledňovat jak lokalitu výrobny, tak degradaci panelů. Taktéž MPO má v plánu v září zveřejnit upravené znění připravované novely zákona o PoZE a prováděcí vyhlášky, obsahující zpřesněnou definici pojmů jako oprava, údržba, rekonstrukce a modernizace. Všichni zúčastnění se shodli, že vytvoření obecné definice je obtížný úkol, který má pomoci vyřešit pracovní skupina MPO složená ze zástupců všech obnovitelných zdrojů a je zastoupena i Solární asociace. Podle vyjádření zástupce OTE by ke zprůhlednění procesu schvalování, příp. kontroly nároku na podporu taktéž pomohlo vyjasnění pojmů týkajících se změn technologie výrobních zařízení.

O dalším postupu ve věci výměn panelů vás budeme informovat. Do doby zveřejnění nových informací doporučujeme provozovatelům příp. plánované výměny panelů konzultovat dopředu s ERÚ.