Návrh změn Pravidel poskytování podpůrných služeb

7.5.2018, 08:10

Provozovatel České přenosové soustavy zveřejnil návrh nových pravidel poskytování podpůrných služeb, který obsahuje významné změny zejména s ohledem na velká akumulátorová úložiště.

Návrh je zveřejněn zde

Před postoupením dokumentu Energetickému regulačnímu úřadu je návrh zpřístupněn k veřejné konzultaci, která potrvá do 24. května 2018. Vyzýváme proto naše členy, aby se v případě zájmu zapojili a poslali nám své připomínky.