Stanovisko ke ztrátě nároku na podporu z důvodu pozdního podání výkazů

18.4.2018, 15:47

Operátor trhu s elektřinou v minulém týdnu zveřejnil upozornění pro výrobce, podle nějž bude pozdní podání výkazu o výrobě ústit v zánik nároku na podporu pro daný měsíc. Je však takový přístup ERÚ a OTE správný a oprávněný?

Tématem se zabývají experti z Frank Bold advokáti. Filip Nečas k tématu zveřejnil právní stanovisko. V první řadě zpochybňuje samotnou závaznost sdělení Operátora trhu s elektřinou coby subjektu bez rozhodovací pravomoci. Dále upozorňuje na neexistenci přestupku spočívajícího v opožděném odevzdání výkazu a z toho vyplývající legitimní očekávání výrobců energie, že za pozdní hlášení o vyrobené elektřině nebudou nikterak sankcionování.

A především pak poukazuje na zásadní rozdíl mezi nesplněním povinnosti výrobce vůči operátorovi trhu podle § 11a ZPOZE, které by mohlo mít opravdu za následek ztrátu nároku na podporu a porušením povinnosti výrobce spočívajícím v pozdním odevzdání výkazu.

Z uvedené argumentace tedy vyplývá, že v případě kdy výrobce předá operátorovi trhu výkazy dle vyhlášky o vykazování energie opožděně, splní i v takovém případě svou povinnost podle § 11a ZPOZE a na takto vykázanou vyrobenou elektřinu se provozní podpora vztahuje.

Celá analýza je zveřejněna zde.