Fotovoltaika převálcovala v německých aukcích větrné elektárny

16.4.2018, 13:45

Poslední společná aukce pro větrné a solární zdroje v Německu skončila drtivým vítězstvím fotovoltaiky. Veškerá soutěžená kapacita - 200 MW bude pokryta novými solárními elektrárnami. V přímem souboji technologií se jazýček vah jednoznačně nachýlil na stranu fotovoltaiky.

Aukce se účastnily projekty s celkovým výkonem 396 MW. Konečná průměrná vysoutěžená cena činila 4,67 eurocentů za kWh. V předchozí aukci konané zvlášť pro sluneční a větrné zdroje, dosáhla průměrná cena pro fotovoltaiku dokonce pouhých 4,33 centů.

Projevilo se tak, že pokud je pro stát důležitý i konkrétní mix energetických zdrojů a nikoliv pouze vysoutěžená cena, bude se muset vyhnout společným aukcím, které nezohledňují nákladovost jednotlivých technologií.

Do aukcí byl zaveden i nový instrument - přirážka, která měla omezit vznik dalšíchzdrojů v oblastech s vysokou hustotou obnovitelných zdrojů energie, kde by v případě další výstavby byly nutné investice do distribuční sítě. Bundesnetzagentur ovšem přiznává, že tento nástroj příliš velký vliv neměl, i když bez jeho aplikace by vyhrál i jeden projekt větrné elektrárny.

Další aukce jsou plánovány na 1. květen (větrné vnitrozemské zdroje) a 1. červen (solární elektrárny).

Zdroj: Tisková zpráva Bundesnetzagentur