Pozor na termín podání výkazu!

12.4.2018, 11:05

Operátor trhu s elektřinou zveřejnil závažnou informaci. Počínaje 1. červnem 2018 nebude možné nárokovat provozní podporu v případě, že data z výkazů budou zadána do systému OTE po 10. kalendářním dni po skončení měsíce, za který jsou údaje předávány.

To platí i pro zdroje, za které je podpora vyplácena čtvrtletně. Vyplývá to údajně ze stanoviska Energetického regulačního úřadu, který překročení lhůty pro podání výkazu považuje za porušení povinnosti vůči operátorovi trhu stanovené v zákoně o POZE. Termín pro zadávání dat je určen vyhláškou č. 145/2016 Sb., doposud však OTE přistupoval benevolentně k těm výrobcům, kteří z nejrůznějších příčin nestihli vykázat provozní data včas. Ti by však podle nového přístupu úřadů definitivně přišli o příslušnou provozní podporu. Solární asociace s tímto rigidním výkladem legislativy zásadně nesouhlasí - naše právní posouzení k této věci bude pro vás zveřejněno v nejbližších dnech. Doporučujeme však všem provozovatelům solárních elektráren dodržovat stanovený termín.