Hlavní událost jara: Konference Solární energie a akumulace v ČR

14.3.2018, 11:55

Pokud byste měli v roce 2018 navštívit pouze jednu odbornou akci, doporučujeme, aby to byla právě naše květnová konference. Kromě předních osobností české energetiky na ní totiž vystoupí i hosté ze zahraničí a nabídneme také možnost vyzkoušet si na vlastní kůži nové elektromobily.

Třetí ročník prestižní konference bude opět zasvěcen solární energetice a souvisejícím oblastem jako jsou akumulace energie či elektromobilita. Letos se budeme věnovat mimo jiné následujícím aktuálním tématům:

 • co přinese chystaná novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie?
 • dopady tzv. zimního balíčku na solární sektor, především nové evropské směrnice o obnovitelných zdrojích energie
 • jak bude vypadat nový aukční systém podpory obnovitelných zdrojů po roce 2020
 • jak velkým rizikem jsou chystané kontroly překompenzace podpory u fotovoltaických elektráren
 • vyhodnocení úspěšnosti solární energetiky v ČR i ve světě v roce 2017
 • světové a evropské trendy v oblasti vývoje solárních technologií a akumulace
 • dotace pro fotovoltaické elektrárny: přehled a vyhodnocení jednotlivých programů
 • obnovitelné zdroje energie jako vyrovnávací prvek distribuční soustavy
 • legislativní a technická řešení pro akumulaci energie a bateriová úložiště
 • digitalizace a IT řešení pro oblast energetiky
 • řešení problematiky výměny panelů na FVE
 • benchmark instalačních a servisních firem na českém trhu
 • příklady dobré praxe ze zahraničí – pozitivní zkušenosti s využíváním obnovitelných zdrojů
 • blok o akumulaci včetně představení žhavých novinek (např. blockchain project Sonnen)

Se svými příspěvky vystoupí špičkoví přednášející z řad politické reprezentace, ministerstev a evropských institucí i odborníků z korporátní sféry a praxe. Vyberme namátkou:

 • Frank Gordon, Policy manager, Renewable Energy Association London
 • Aurélie Beauvais, Senior Policy Advisor, SolarPower Europe
 • Rostislav Krejcar, člen Rady Energetického regulačního úřadu
 • Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, MŽP ČR

Součástí programu bude i doprovodný program skýtající možnost neformálního setkání a navázání kontaktů.

Podrobné informace včetně programu naleznete na stránkách konference.