Posun v kauze elektroměry

9.3.2018, 08:47

Energetický regulační úřad vydal na základě rozhodnutí Rady výkladové stanovisko k otázce uvedení do provozu ve vztahu k elektrárnám zprovozněným v roce 2010. Jde o zásadní posun v kauze pozdě dodaných elektroměrů (elektrárna Solar Černilov a další), kdy ERÚ tímto potvrzuje své původní výkladové stanovisko z roku 2010.

Odkaz na dokument: výkladové stanovisko ERÚ

Podle osm let starého výkladu nebyl elektroměr považován za nutnou podmínku vzniku nároku na podporu. Podle stanoviska ERÚ se za datum uvedení do provozu považuje datum „účinné“ licence na výrobu elektřiny nebo datum paralelního připojení výrobny k distribuční soustavě, podle toho, které z nich je pozdější, nikoliv tedy datum instalace elektroměru, jak tvrdí Státní energetická inspekce.
Nové výkladové stanovisko bylo zveřejněno na webových stránkách ERÚ (viz odkaz) jako závazné, doporučujeme tedy proto u všech běžících soudních sporů nebo kontrol ze strany Státní energetické inspekce bezodkladně tuto novou skutečnost doložit. Solární asociace zajistila pro tyto účely notářský zápis o osvědčení stavu věci, tj. zveřejněné stanoviska na webových stránkách ERÚ, které je případným zájemcům zdarma k dispozici.