Využije Evropa potenciál moderní energetiky naplno?

6.2.2018, 07:55

Evropský parlament podpořil navýšení podílu obnovitelných zdrojů do roku 2030 na 35%. Původní návrh ve výši 27% podle expertů vychází ze zastaralých dat a není v souladu se závazky Pařížské klimatické dohody. Nižší závazek tak prosazují už jen některé členské státy.

Poslanci se dále vyslovili pro návrhy výboru ITRE na posílení role samovýrobců elektřiny či podporu akumulace. Spotřebovaná vlastní elektřina by neměla být zatížena daněmi či poplatky. Samospotřebitelé by také dostali zelenou při spojování do komunit vyrábějících energii z OZE.

Kromě toho Evropská rada v prosinci odsouhlasila, že si členské státy budou muset stanovit tři průběžné cíle podílu OZE v průběhu let 2020 - 2030 jako nástroj k monitorování a kontrole plnění společného evropského cíle.

Tyto impulsy by měly nejen snížit závislost Evropy na fosilních palivech, ale také přinést významné úspory či zvýšit počet pracovních míst v moderní energetice. A také by starému kontinentu pomohly vrátit se na čelní pozice ve využití energie z obnovitelných zdrojů.