Pracovní skupina CZEPHO pro malé zdroje hájí práva na soběstačnost

28.2.2014, 16:28

V letošním roce zahájila v rámci CZEPHO činnost pracovní skupina pro malé zdroje. Mezi hlavní témata její činnosti patří zejména prosazování podmínek pro zavedení net-meteringu v ČR, odstraňování administrativních bariér pro připojování zejména domácích slunečních elektráren či osvobození samovýrobců elektřiny ze slunce od povinnosti platit příspěvek na OZE. Pracovní skupinu vede Petr Správka.

Strategie pracovní skupiny je založena na jednání s politickými stranami, ministerstvy, jednání s odbory, ekologickými organizacemi, průmyslovými svazy, OTE a dalšími institucemi. Během relativně krátké doby svého působení se zástupci skupiny podíleli například na organizaci kulatého stolu na téma Vývoj fotovoltaiky v Evropě a České republice, který se konal v rámci evropského projektu PV Grid v březnu v Praze.

Díky působení této pracovní skupiny se podařilo otevřít i v Poslanecké sněmovně debatu o zrušení absurdní povinnosti pro výrobce elektřiny pro vlastní potřebu platit příspěvek na OZE. Návrh na zrušení této povinnosti je již v legislativním procesu a existuje reálná naděje, že bude zahrnut do chystané tzv. „velké novely“ POZE.

Skupině se rovněž podařilo mediálně oslovit širokou veřejnost a seznámit ji s výhodami fotovoltaiky pro uživatele z řad domácností nebo majitelů nemovitostí.

Ukázka mediálního výstupu v deníku Právo 22.3.2014 a 1.3.2014