Připomínky CZEPHO k NAP SG: chybějí podpora akumulace a studie k net-meteringu

29.12.2014, 13:55

CZEPHO předložila za český solární sektor připomínky k Národnímu akčnímu plánu pro chytré sítě (NAP SG) z dílny MPO. Mezi hlavní návrhy asociace patří zejména požadavek na vypracování expertní studie pro zavedení net-meteringu v ČR, tak aby její výsledky mohly být již ve druhé polovině roku 2015 postoupeny do legislativního procesu.

Podle CZEPHO stávající návrh ministerstva počítá pouze s jednou „omezenou“ variantou net-meteringu a nepředpokládá diskusi dalších možností na základě připomínek a námětů oborových organizací ze sektoru OZE, subjektů podnikajících v oboru, akademických pracovišť či využití zahraničních zkušeností. Expertní studie by přitom umožnila dospět k takové podobě net-meteringu, která by skutečně otevřela cestu k dalšímu rozvoji sluneční energetiky v ČR především na střechách obytných domů a firem. Moderátorem diskuse o tomto systému nefinanční podpory by podle představ CZEPHO mohla být například Hospodářská komora.

Další z priorit asociace zahrnutých do připomínek NAP SG je investiční podpora instalace systémů pro akumulaci energie a podpora výzkumu a vývoje v této oblasti, které v akčním plánu zcela chybějí. CZEPHO upozorňuje zejména na to, že systémy pro ukládání elektrické energie patří ve světě ke klíčovým prvkům „chytré energetiky“. Jen třeba v sousedním Německu vznikly v letech 2013 a 2014 tisíce nových systémů akumulace spojených se střešními slunečními elektrárnami. Výhledově se ve světě očekává technologický rozmach, který přinese nová pracovní místa i zajímavé uplatnění pro řadu průmyslových firem. Nastavení podpory pro tento druh energetiky přinese českým společnostem technologickou výhodu.

CZEPHO rovněž upozorňuje na další nedostatky návrhu NAP SG, jako je například podcenění růstu počtu pasivních domů, s nímž akční plán počítá v rozporu s realitou až po roce 2020 apod.

Asociace návrh NAP SG jako takový vítá a pokládá jej za přínosný materiál. Pozastavuje se ovšem na výrazně omezený čas pro předkládání připomínek a chybějící hlubší debatou se zainteresovanými subjekty, mezi něž CZEPHO jako hlavní oborová asociace pro sluneční energetiku bezesporu patří. Připomínky k návrhu by mělo na MPO proběhnout na začátku ledna.