Německo začne zavádět příplatky za OZE i pro některé samospotřebitele elektřiny

29.12.2017, 11:42

Evropská komise schválila podle pravidel EU o státní podpoře německé plány postupně uplatňovat příplatek za elektřinu z obnovitelných zdrojů energie i na určité samospotřebitele elektřiny. Reforma systému přispěje ke snížení koncové ceny elektřiny pro všechny spotřebitele bez rozdílu, a to způsobem udržitelným i pro stávající samospotřebitele.

Německý zákon o obnovitelných zdrojích energie podporuje výrobu elektřiny z OZE. Již řadu let byla tato podpora financována z příplatku, který byl uložen spotřebitelům, kteří nakupují elektřinu z rozvodné sítě (tzv. "EEG-příplatek"). Elektřina vyráběná samospotřebiteli (tj. pro vlastní spotřebu) byla od tohoto příplatku osvobozena, ovšem jen na přechodnou dobu do roku 2017.

Uvedená výjimka vytvořila umělý "boom" v oblasti vlastního zásobování, přičemž mnoho společností přecházelo k vlastní výrobě elektřiny, aby se vyhnula právě přirážce EEG. To ohrožuje finanční udržitelnost veřejné podpory obnovitelné energie a samotnou stabilitu elektrické sítě. Proto se Německo rozhodlo uložit EEG-přirážku také na spotřebu vlastní vyrobené elektřiny – ovšem ne v plné výši a ne pro všechny samospotřebitele.

Uvalení přirážky v plné výši bez přechodného období by mohlo ohrozit finančí návratnost mnoha stávajících samospotřebitelů, kteří v dobré víře významně investovali do vlastního výrobního zařízení. Je proto zavedeno postupné zavádění přirážky na stávající samospotřebitele tak, aby jim bylo umožněno přizpůsobit se novému právnímu rámci. Komise posoudila a schválila podle pravidel EU pro státní podporu následující osvobození a snížení příplatku za energii z OZE, které Německo použije od roku 2018 pro vlastní dodavatele v Německu:

  • pro nové samospotřebitele elektřiny z OZE (zprovoznění od srpna 2014) byla schválena osvobození a snížení EEG-příplatku pro ty instalace, které nezískávají další přímou podporu, a které přispívají k cílům německé energetické koncepce
  • noví samospotřebitelé vlastnící zařízení o nejvýše 10 kW spadají do kategorie de-minimis a výjimka není považována za státní pomoc