Z Bruselu přicházejí další dobré zprávy

18.12.2017, 13:28

Po hlasování Výboru EP pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) o pozměňovacích návrzích z konce listopadu přichází z Evropského parlamentu další informace o tom, že plánované změny evropské legislativy budou pro sektor OZE ještě pozitivnější, než se původně zdálo.

Klíčové výbory Evropského parlamentu totiž zapracovaly do soustavy novel energetických směrnic většinu důležitých návrhů předložených asociací SolarPower Europe, která sdružuje národní asociace včetně té naší. Mezi hlavní změny patří, že si každý členský stát zvolí lineární trajektorii růstu podílu OZE do roku 2030 tak, aby byl naplněn společný evropský cíl 35%. Při  neplnění tohoto závazku budou státy odvádět prostředky do společného fondu určeného na rozvoj obnovitelných zdrojů.

Další z návrhů, požadavek na detailní desetileté plány a třicetileté strategie pro energetický sektor, by měl zajistit stabilní a předvídatelné investorské prostředí.

Finální schválení Evropským parlamentem se očekává v lednu 2018.