Střešní instalace: zásadní překážka u bytových domů

7.12.2017, 09:30

Vybudovat fotovoltaiku na střeše znamená stále ještě překonávat spoustu administrativních překážek, zvláště v případě bytových domů. Jeden zásadní právní problém aktuálně řeší naše pracovní skupina pro malé zdroje a akumulaci.

Sdružení vlastníků jednotek (SVJ) je velmi častou formou soužití lidí obývajících vlastní byty v bytových domech. Domluvit se na vybudování a provozování společné střešní fotovoltaické elektrárny nemusí být ten největší problém. Podle stanoviska Energetického regulačního úřadu, které jsme si vyžádali, tomu totiž brání samotný status SVJ. Sdružení totiž nesmí podnikat, což je stanoveno § 1194 věty druhé občanského zákoníku („Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.“). Zároveň se ale licence uděluje pro podnikání v energetických odvětvích (§ 3 odst. 3 EZ)

Z výše uvedeného je zřejmé, že SVJ nemůže být udělena licence.

Otázka doposud nebyla závazně řešena v rámci ERÚ (II. instance) ani před soudy (v souvislosti s licencemi v energetických odvětvích). Je ale zřejmé, že realizátoři takových projektů by se za současného právního stavu vydávali na hodně tenký led. Případná náprava tohoto stavu si tak vyžádá změnu zákona. Tématem se intenzivně zabývá pracovní skupina pro malé zdroje a akumulaci pod vedením Pavla Hrziny, více o agendě skupiny zde.