Vyšší cíle pro OZE v roce 2030 odhlasovány

29.11.2017, 13:52

Včera odhlasoval Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) zásadní pozměňovací návrhy směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie. Výbor reagoval na připomínky evropské asociace SolarPower Europe a zanesl do návrhu směrnice několik zásadních pozitivitních změn oproti původní verzi předložené Komisí.

Největším přínosem z pohledu našeho sektoru je bezesporu zvýšení závazného celoevropského cíle pro podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě v roce 2030, a to z původních 27% na nynějších 35%. Je však nutno podotknout, že jednotlivé národní cíle závazné nebudou, členské státy se od nich budou moci za určitých podmínek odchýlit. Pro Českou republiku by národní cíl měl činit 26%. V současnosti dosahuje podíl OZE na spotřebě energie v ČR 15%.

I další pozměňovací návrhy znamenají dobré zprávy pro sektor OZE i fotovoltaiky:

  • silná opatření zamezující retroaktivním zásahům do poskytovaných schémat podpory, změny schémat podpory budou muset být oznamována minimálně s devítiměsíčním předstihem
  • zlepšená kritéria navrhů schémat podpory, která odrážejí specifičnost solárních a malých zdrojů
  • zkrácení schvalovacích procedur pro malá fotovoltaická zařízení; např. projekty do 10,8 kW budou moci být připojeny na základě prostého oznámení provozovateli distribuční sítě, u větších provozoven pak také dojde ke zjednodušení administrativy a zrychlení celého procesu
  • zákaz uvalování specifických daní a poplatků na spotřebu vlastní vyprodukované elektřiny

Plénum Evropského parlamentu by mělo o návrzích hlasovat již v lednu 2018.