Nová čísla potvrzují raketový růst solární energetiky ve světě

20.11.2017, 08:57

Podle údajů Mezinárodní energetické agentury (IEA) se solární elektrárny dostaly na čelo žebříčků - tvořily celé dvě třetiny nových zdrojů energie v minulém roce.

Poprvé v historii předstihlo solární odvětví všechny ostatní odnože výroby elektřiny. Odsunulo na druhou příčku i dosavadního premianta - výrobu energie z uhlí. Změnu pozic mají na svědomí klesající ceny fotovoltaických komponent i státní zásahy, především v Číně, která je zodpovědná za celou polovinu celosvětového nárůstu nových kapacit.

Mezinárodní energetická agentura, kterou financuje 28 členských států, přiznává, že její dosavadní odhady růstu obnovitelných zdrojů byly značně podhodnoceny. Provedla proto revizi svých predikcí směřujících k roku 2022 a navýšíla očekávaný růst fotovoltaiky v Číně a Indii o jednu třetinu.

O dominanci Číny v odvětví výroby energie z obnovitelných zdrojů není pochyb, na druhém místě se však stále drží Spojené státy Americké, a to i přes snahy Donalda Trumpa, který výrazně favorizuje fosilní zdroje energie, především pak uhlí. Růst obnovitelných zdrojů v zámoří však přeci jen mohou zpomalit státní zásahy - především  uvalení dovozních cel na čínské panely nebo retrospektivní zásahy do poskytnutých subvencí. Třetí v pořadí, Indie, již překonala hlavní překážky ještě masovějšího rozvoje fotovoltaiky v podobě problémů s integrací do přenosové sítě.

IEA zdůrazňuje, že právě zmiňované začlenění fotovoltaiky do distribučních sítí je hlavním úkolem pro další roky. Investiční náklady totiž stále klesají a obnovitelné zdroje se stávají plně konkurenceschopnými i bez zásahů státu.