Chystá se další zásah do ekonomiky FVE projektů

16.4.2014, 14:09

Recyklační příspěvky na solární panely mají být podle stanoviska Generálního finančního ředitelství (GFŘ) zatíženy daní z příjmů právnických osob u provozovatele kolektivního systému. Uplatnění tohoto výkladu by znamenalo další prodražení FVE projektů, neboť daňové zatížení musí neziskově hospodařící kolektivní systém přenést na provozovatele slunečních elektráren.

Celkový výběr recyklačních příspěvků na solární panely v České republice představuje zhruba 2 miliardy korun během příštích pěti let. Při současné výši sazby daně z příjmů by její výběr mohl dosáhnout částky až 350 milionů Kč.

S výkladem GFŘ se zástupci CZEPHO ani daňoví poradci zásadně neztotožňují, a to hned z několika důvodů:

  • Všechny jiné příjmy z recyklačních příspěvků jsou u kolektivních systémů od daně osvobozeny (např. elektroodpady, baterie a další).
  • Od daně z příjmů jsou dokonce osvobozeny i příspěvky na solární panely vybírané od jejich výrobců a dovozců. Jedinou „postiženou“ skupinou by se tak stali výhradně provozovatelé slunečních elektráren včetně domácností.
  • U kolektivního systému dochází k velkému časovému nesouladu mezi výnosem (výběr příspěvku dle zákona) a nákladem (doba skutečné recyklace po ukončení životnosti panelů).

CZEPHO jako zástupce sektoru chránící zájmy investorů proto prosazuje ve spolupráci s dalšími kolektivními systémy a daňovými poradci novelizaci zákona o dani z příjmů a odstranění tohoto diskriminačního opomenutí. Zároveň s tím aktivně prosazujeme úplné zrušení či alespoň snížení minimální výše recyklačního příspěvku na solární panely prostřednictvím chystané novely zákona o odpadech a prováděcí recyklační vyhlášky.