Ministerstvo průmyslu připravuje novou legislativu

30.10.2017, 09:35

Podle informací z Ministerstva průmyslu a obchodu začala příprava klíčových novel zákona č. 458/2000 Sb (tzv. energetický zákon) a zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie.

Tyto dvě normy jsou základními kameny i pro oblast solární energetiky. Proto se Solární asociace zapojuje do příprav těchto novel ve snaze prosadit řadu změn u palčivých problémů solárního sektoru. Jde zejména o:

  • modernizaci výroben
  • problematiku určení technologické vlastní spotřeby
  • vkládání investičních nákladů do systému Operátora trhu s elektřinou
  • definici akumulace
  • licencování fotovoltaických elektráren

Se jmenováním ministra Havlíčka do čela resortu přišla i změna nahlížení na podporu obnovitelných zdrojů, která přestala být tabuizována. Zdá se tedy, že se blýská na lepší časy: začíná se hovořit o aukčním systému podpory OZE, který se mnohde v Evropě již úspěšně prosazuje a kterému fandí i Evropská komise. Stranou by neměli zůstat ani menší provozovatelé a především domácnosti jako základní prvek decentralizované energetiky.

Řadoví členové Solární asociace mají samozřejmě možnost zasílat na sekretariát své podněty k chystaným novelám, asociace poté návrhy projedná a bude připomínkovat novely jako celek.