Nová sněmovna: Hrozí zastavení podpory solárním elektrárnám?

24.10.2017, 09:00

Vítězství Hnutí ANO ve víkendových volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR asi nikoho nepřekvapilo. Je však stále velkou neznámou, s kým sestaví koalici a jaká bude strategie nové vlády v oblasti solární energetiky.

Již před volbami jsme oslovili spolu s Aliancí pro energetickou soběstačnost všechny politické strany s anketou věnující se energetice. Je příznačné, že Hnutí ANO a SPD na naši výzvu nereagovaly - u těchto projektů jsme proto vycházeli z jejich volebního programu. Výsledky naší ankety jsou v infografice na konci článku. Blíže se problematice věnoval i portál Obnovitelně.cz ve svém předvolebním miniseriálu.

Vedle pozitivních bodů jako je podpora smart cities, nových projektů střešních FVE či akumulace zazněla i mnohá alarmující vyjádření. Z volebního programu tří nových partají, které míří do Parlamentu, vybíráme následující:

Rétorika populistické SPD není překvapivá: „Ukončíme podporu tzv. solárních baronů, kterým platíme na jejich zisky. Čtyřčlennou rodinu jenom tento solární byznys přijde ročně na 16 tisíc korun.“

Piráti: „Snížíme ceny koncovým odběratelům: Spravedlivě rozdělíme náklady na výrobu a přenosovou síť. Zastavíme podporu velkým solárním parkům a bioplynkám.“

Starostové a nezávislí: „Přehodnotit stávající energetickou legislativu týkající se podpory obnovitelných zdrojů či biopaliv; kdo nebude schopen zajistit stabilní dodávky elektřiny, musí se podílet na nákladech přenosové sítě.“

Je zřejmé, že nutnost kompromisu a reálné možnosti legislativních změn nakonec otupí hroty některých silných slov. I tak je ale značně nejisté, kam se Česká republika v podpoře obnovitelných zdrojů energetiky bude nadále ubírat. Solární asociace však vynaloží veškeré úsilí, aby ochránila zájmy svých členů a aby mnoho pozitivních změn, které se jí podařilo v poslední době vybojovat, nepřišlo vniveč.