První výsledek arbitráží ve věci solárních elektráren

13.10.2017, 15:00

Arbitrážní soud v Ženevě rozhodl ve věci sporu tří provozovatelů solárních elektráren a Českou republikou ve prospěch státu. Samotné konání arbitráže však zpochybňuje obraz České republiky coby země s právními jistotami.

Ve sporech jde o zavedení takzvané solární daně ve výši 26% (posléze snížené na 10%), kterou stát snížil ziskovost fotovoltaických projektů, u nichž původně garantoval základní ekonomické parametry. Dalšími restriktivními kroky bylo zrušení daňových prázdnin nebo vynucené investice do dispečerského řízení a recyklačních poplatků. Uvedené zásahy také na dlouhou dobu utlumily chuť investorů pouštět se do dalších nových projektů na získávání elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Ačkoliv tedy český stát uspěl v prvních sporech, nelze rozhodně předjímat výsledek dalších řízení. První arbitráže tohoto druhu totiž nezákládají precedens - každý další případný spor musí být nezávisle vyhodnocen znovu od počátku a bez ohledu na výsledky předchozích řízení.